Praca z urządzeniami potencjalnie niebezpiecznymi, urządzeniami elektrycznymi, gazowymi wymaga odpowiednich uprawnień.

Są to uprawnienia SEP G1 G2 i G3, dzięki którym możemy obsługiwać, dozorować wiele urządzeń przemysłowych. Uzyskanie uprawnień SEP jest często niezbędne, aby podjąć pracę na danym stanowisku, często uprawnienia tego typu uzyskują osoby, które poszukują pracy, dzięki czemu mogą podnosić skutecznie swoje kwalifikacje.

Uprawnienia SEP do obsługi i dozoru urządzeń przemysłowych

Trzy typy uprawnień SEP

Uprawnienia SEP dzielimy na trzy grupy. SEP G1 są to uprawnienia elektryczne, możemy dzięki nim pracować przy urządzeniach oraz instalacjach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, urządzeniach prądotwórczych zasilających różnego typu urządzenia. Dodatkowo uprawnienia G1 przydadzą się w przypadku obsługi urządzeń ratowniczo-gaśniczych, urządzeniach wojskowych, aparaturze kontrolno-pomiarowej. Uprawnienia SEP G2 to zasadniczo możliwość obsługi urządzeń energetycznych, mogą być to turbiny wodne oraz parowe o mocy do 50 kw, urządzenia klimatyzacyjne, wentylacja, sprężarki, urządzenia wykorzystywane w ratownictwie, straży pożarnej czy też wojsku. Do tej grupy zalicza się także obsługa pieców przemysłowych, kotłów gazowych, wodnych.

Grupa G3 to uprawnienia gazowe dla osób, które zajmują się dozorem oraz eksploatacją instalacji oraz sieci. W tym przypadku możemy obsługiwać sieci gazowe, rozdzielnie o ciśnieniu do 0,5 MPa, a także punkty redukcyjne czy też gazociągi. Dodatkowo SEP G3 to uprawnienia do obsługi turbin gazowych, odbiorników gazowych czy też aparatury kontrolno-pomiarowej, lub też urządzeń sterowniczych. W tym przypadku są to także uprawnienia do magazynowania paliw stałych, urządzeń służących do uzdatniania paliwa gazowego, przeróbki gazu ziemnego czy też urządzeń służących do rozlewania oraz rozprężenia gazów płynnych od azotowych.

Do egzaminu SEP może podejść osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiedni kurs. Na stronie https://sep-on-line.pl/uprawnienia-sep-gdansk znajdziemy wiele informacji dotyczących kursów oraz egzaminów pozwalających na uzyskanie uprawnień SEP G1, G2 oraz G3.