Prawnicy reprezentują powoda, czyli stronę, która wnioskuje lub wszczyna postępowanie prawne, lub pozwanego, czyli stronę, która jest pozwana lub oskarżona.

Rozwijają sprawę swoich klientów za pomocą ustnych argumentów i pisemnych dokumentów oraz doradzają klientom, w jaki sposób fakty dotyczące ich konkretnej sprawy mają zastosowanie do prawa. Role prawników i codzienne obowiązki mogą się znacznie różnić, w zależności od środowiska ich praktyki i specjalizacji. Adwokaci przeprowadzają badania prawne, aby ustalić, w jaki sposób fakty w sprawie wchodzą w interakcje z obowiązującym prawem. Analizują poszczególne przypadki, składają zeznania, uczestniczą w inspekcjach na miejscu i angażują się w wymianę informacji dotyczących sprawy od obu stron działania. Sporządzają również projekty dokumentów prawnych, w tym pism procesowych, wniosków, apelacji, umów i testamentów. Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na usługi prawne, wzrost liczby ludności, nowe przepisy dotyczące zgodności z przepisami, globalizację i wzmożoną działalność gospodarczą, zatrudnianie adwokatów staje się coraz bardziej powszechne. Czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na rynek prawników, obejmują przejście do korzystania z firm księgowych, asystentów prawnych i zagranicznych dostawców usług prawnych w celu zmniejszenia kosztów prawnych, a także rosnącą rolę alternatywnych metod rozwiązywania sporów, na przykład mediacja. Może to być bardzo konkurencyjna dziedzina, w której każdego roku więcej absolwentów szkół prawniczych kończy pracę.

Trzech na czterech prawników pracuje w praktyce prywatnej, zarówno w kancelarii prawnej, jak i w praktyce indywidualnej. Prawnicy pracują również w prywatnym przemyśle, rządzie, sądownictwie, edukacji i organizacjach interesu publicznego. Ci, którzy pracują dla dużych firm, często zaczynają jako współpracownicy i oczekuje się, że będą starali się dotrzeć do stanowiska partnerów lub stracą swoje pozycje. W każdym razie miejsce pracy rzadko odbiega od ustawień biurowych lub sądowych. Prawnicy praktykują w prawie każdej dziedzinie, w której ludzie wchodzą w interakcje i prowadzą działalność gospodarczą, oraz mogą obejmować bardzo szeroki zakres zagadnień prawnych i tematów. Jeżeli chcesz bliżej zapoznać się z jakąś dziedziną prawną, blog prawniczy pozwoli ci uzyskać dodatkowe informacje na ten temat.