Prawo karne to zasady, które mają zastosowanie, gdy ktoś popełnia przestępstwo, takie jak napaść, rozbój, morderstwo, podpalenie, gwałt i inne rodzaje przestępstw. Po aresztowaniu i oskarżeniu o przestępstwo sprawa ta trafia do sądu karnego.

Prawo cywilne odnosi się do prawie wszystkich innych sporów, są to zasady, które mają zastosowanie, gdy jedna osoba pozywa inną osobę, firmę lub instytucję. Może to obejmować sprawę mieszkaniową, na przykład dotyczącą eksmisji, sprawę rodzinną, taką jak rozwód lub opiekę nad dziećmi, problemy konsumenckie, takie jak zadłużenie lub bankructwo, lub gdy ktoś pozywa za szkody majątkowe lub szkody osobiste. Wszystkie te sprawy trafiają do sądu cywilnego. Sędziowie sądów karnych i cywilnych mają różne uprawnienia. Sędziowie Sądu Karnego mogą ukarać za złamanie prawa, wysyłając cię do więzienia. Sędziowie sądów cywilnych mogą nakazać Ci zapłatę pieniędzy lub grzywny albo podejmować decyzje dotyczące Twojej rodziny lub domu. W sądzie karnym wnosi się sprawę przeciwko komuś, kto popełnił przestępstwo. Osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa nazywana jest pozwanym.

Prokurator musi udowodnić, że oskarżony jest winny ponad uzasadnioną wątpliwość, co jest bardzo wysokim standardem. Jeżeli oskarżony zostanie uznany za winnego, może on trafić do zakładu karnego. W sądzie cywilnym jedna osoba pozywa wnosi sprawę przeciwko innej osobie z powodu sporu lub problemu między nimi. Firma lub instytucja może również wnieść sprawę do sądu cywilnego lub być pozwana przed sąd cywilny. Jeśli ktoś przegra sprawę w sądzie cywilnym, może zostać zobowiązany do zapłaty pieniędzy drugiej stronie lub inne zadośćuczynienie, ale osoba ta nie idzie do więzienia tylko za przegraną sprawę. Więcej można znaleźć tutaj https://tatianaparma.pl. Sprawy sądów cywilnych mogą dotyczyć przykładowo rozwodu i podziału majątku, alimentów i opieki nad dziećmi, adopcji, odszkodowań, wykroczeń drogowych czy eksmisji. Warto w takich sytuacjach poradzić się dobrego prawnika, który może pomóc w rozwiązaniu problemu prawnego.