Outsourcing IT to wykorzystanie zewnętrznych dostawców usług do efektywnego dostarczania rozwiązań biznesowych, usług aplikacyjnych i rozwiązań infrastrukturalnych z obsługą IT dla wyników biznesowych.

Outsourcing, który obejmuje również usługi komunikacyjne, oprogramowanie jako usługę i outsourcing oparty na chmurze, pomaga klientom opracować odpowiednie strategie i wizję, wybrać odpowiednich dostawców usług IT. Outsourcing może umożliwić przedsiębiorstwom obniżenie kosztów, przyspieszenie czasu wprowadzania na rynek oraz korzystanie z zewnętrznej wiedzy specjalistycznej, zasobów i własności intelektualnej. Z pewnością warto poszukać fachowców którzy od lata zajmują się obsługą informatyczną, niż od podstaw tworzyć własny zespół. Obecnie na polskim rynku brakuje tysięcy informatyków, dlatego też poszukiwanie pracowników do IT może być bardzo trudne. Inną sprawą będzie zakupienie odpowiedniej infrastruktury komputerowej, przykładowo serwerów do przechowywania bazy danych. Dodatkowo musimy pamiętać o zakupie specjalistycznego oprogramowania. Obecnie outsourcing jest bardzo popularny prawie żadna firma nie trzyma strony internetowej na własnym serwerze, tylko korzysta z zewnętrznych hostingów. Jest to nieporównywalnie tańsze rozwiązanie.

Wiele różnych usług można zlecać na zewnątrz a outsourcing specjalistów it, jest obecnie coraz popularniejszy. Outsourcing IT to fraza używana do opisywania praktyki poszukiwania zasobów poza strukturą organizacyjną firmy. Na przykład przedsiębiorstwo może zlecić zarządzanie IT firmie zewnętrznej, ponieważ taniej jest zlecić wykonanie takiej usługi stronie trzeciej niż zbudować własny wewnętrzny zespół zarządzania IT. Firma może zlecić na zewnątrz wszystkie swoje potrzeby przechowywania danych, ponieważ nie chce kupować i utrzymywać własnych serwerów. Większość dużych organizacji zleca na zewnątrz tylko część prac, jednak obecnie na rynku znajdziemy wiele firm oferujących kompleksowe rozwiązania informatyczne w wielu zakresach.