W wyniku represji stosowanych w latach 1944 do 1989 ucierpiało wiele osób, były to osoby skazywane, groziło im więzienie, przepadek majątku lub konfiskata, różnego rodzaju represje, zwolnienia z pracy.

Oczywiście w tym wypadku warto zwrócić uwagę, że represje nastąpiły także w wyniku stanu wojennego, wiele osób było internowanych, wiele osób które strajkowało straciło pracę i zagrożonych było karą więzienia. Dlatego też ich sytuacja materialna mogła ulec wyraźnemu pogorszeniu. W kolejnych latach nie mogli znaleźć dobrze płatnej pracy, co odbiło się niekorzystnie na ich emeryturze, przez co skutki odczuwane były przez wiele lat. Może być to oczywiście podstawą do ubiegania się o zadośćuczynienie lub też odszkodowanie, w pewnością może dotyczyć ono dość dużej grupy osób.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za represje z lat 1944-1989

Jak uzyskać odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych?

Obecnie o odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą ubiegać się osoby represjonowane w czasach PRL w latach 1944-1989, osoby które były internowane czy też prześladowane w związku ze stanem wojennym, dodatkowo osoby, które pełniły służbę wojskową w latach 1982-1983 będąc do niej przymuszone. Naturalnie do grona osób represjonowanych należą także osoby, które były skazywane za opór przeciwko kolektywizacji wsi, czy też osoby które zostały zesłane przez władze ZSRR w latach 1936-1939. W tym przypadku należy pamiętać, iż podstawą jest uzyskanie postanowienia sądu o unieważnieniu orzeczenia z okresu 1 stycznia 1944 do 31 grudnia 1989. W tym wypadku oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia przysługuje także zwrot mienia, którego przypadek lub konfiskatę orzeczono na rzecz Skarbu Państwa.

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie za szkodę lub zadośćuczynienie za krzywdy wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenie lub decyzji sądu PRL należy uzyskać postanowienie sądu o unieważnieniu orzeczenia z lat 1944-1989. Wniosek tego rodzaju może złożyć osoba represjonowana, Rzecznik Praw Obywatelskich, prokurator, Minister Sprawiedliwości czy też różne organizacje, które zrzeszają osoby represjonowane.

Osoby, które były represjonowane mogą ubiegać się o odszkodowanie. Wówczas mogą po uzyskaniu stosownego unieważnienia orzeczenia komunistycznego sądu, wystąpić do sądu okręgowego o przyznanie odszkodowania lub zadośćuczynienia. Naturalnie obecnie możliwe jest także odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych, w przypadku śmierci osoby, dzieci mają prawo do wejścia na drogę sądową, domagając się wypłaty odszkodowania.