W procesie budowy i utrzymania dróg, studzienki kanalizacyjne odgrywają istotną rolę.

Służą one do odprowadzania wody deszczowej i innych płynów z nawierzchni drogi, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego. Jednak osadzenie studzienek w asfalcie wymaga precyzji i odpowiednich technik, aby zapewnić trwałość i niezawodność całej konstrukcji.

Jak osadza się studzienki kanalizacyjne w asfalcie?

Studzienki instalują specjalistyczne firmy zajmujące się robotami drogowymi

Studzienki drogowe wykonuje się obecnie z prefabrykatów, które są odpowiednio izolowane, przystosowane do podłączenia rur PVC. Montaż studzienek kanalizacyjnych jest zadaniem specjalistycznych firm zajmujących się robotami drogowymi. Przed rozpoczęciem procesu osadzania studzienki, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. W tym celu usuwa się fragment nawierzchni drogi, aby uzyskać odpowiednią przestrzeń pod studzienką. Następnie wykonywana jest izolacja studzienki, która ma zapobiec przenikaniu wody i innych substancji do konstrukcji.

W przypadku prowadzenia robót drogowych, po nałożeniu nowych warstw asfaltu często konieczna będzie regulacja żeliwa. W tym przypadku konieczne może być podniesienie poziomu studzienki, aby była ona odpowiednio dopasowana do nowej nawierzchni drogi. Podniesienie poziomu studzienki wymaga precyzji i dbałości o dokładne dopasowanie jej do poziomu asfaltu. Jest to istotne zarówno ze względów estetycznych, jak i funkcjonalnych, aby uniknąć nierówności i uszkodzeń w nawierzchni drogi.

Roboty drogowe, wylewanie asfaltu, osadzanie studzienek kanalizacyjnych – to wszystko jest częścią kompleksowego procesu budowy i naprawy dróg, jaką oferuje firma BET-POL. Po wykonaniu izolacji studzienki i dostosowaniu jej poziomu do warstwy asfaltu, następuje etap wylewania asfaltu wokół studzienki. Wylewany asfalt musi być dokładnie zagęszczony i równomiernie rozprowadzony, aby zapewnić trwałość i jednolitość nawierzchni drogi. Podczas osadzania studzienek kanalizacyjnych w asfalcie, istotne jest również prawidłowe ułożenie krawężników przy studzience, aby zapewnić stabilność i ochronę całej konstrukcji.