Wszyscy kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne, w zakresie przepisów ADR muszą odbyć zatwierdzone szkolenie podstawowe w celu uzyskania kwalifikacji prawnych niezbędnych do przewozu takich ładunków.

 

Po ukończeniu szkolenia zawodowy kierowca otrzyma uprawnienia ADR

Kto powinien posiadać certyfikat i uprawnienia ADR?

Szkolenie z zakresu ADR i uzyskanie certyfikatu spełnia obowiązki prawne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Taki kurs muszą ukończyć zawodowi kierowcy, którzy prowadzą samochody lub cysterny wykorzystywane do przewozu materiałów uznawanych za niebezpieczne. Szkolenie kończy się egzaminem, a po jego pomyślnym zdaniu kierowca otrzyma certyfikat ADR uprawniający do przewozu towarów niebezpiecznych. Uprawnienia ADR otrzymuje się na okres pięciu lat, można również skorzystać z kursów przypominających, jeśli chcemy przedłużyć ważność certyfikatu. Kurs podstawowy nie obejmuje szczegółowo zagadnień związanych z materiałami klasy 1 czyli wybuchowe, i klasy 7 czyli radioaktywne. O takich klasyfikacjach nauczymy się na szkoleniach dodatkowych. Szkolenie podstawowe nie obejmuje również przewozu w cysternach, na które decydują się zazwyczaj tylko kierowcy pracujący na tego typu pojazdach.

Kursy i certyfikat ADR wyposażają kierowców w specjalistyczne informacje, dzięki którym mają oni świadomość zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, znają przepisy dotyczące pakowania, oznakowania i przewozu towarów niebezpiecznych, potrafią podjąć kroki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu, potrafią podjąć wszelkie niezbędne środki dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Posiadanie odpowiednich uprawnień może znacznie ograniczyć skutki każdego zdarzenia, które ma miejsce poprzez odpowiednie zrozumienie działania, jakie należy podjąć w razie wypadku podczas przewożenia substancji niebezpiecznych. Można wybrać kurs podstawowy, lub także moduł w wersji rozszerzonej o przepisy dotyczące cysterny.

Kierowca zawodowy posiadający uprawnienia adr ma z pewnością większe szanse na uzyskanie dobrze płatnej pracy w drogowym transporcie międzynarodowym, ponieważ wiele firm spedycyjnych potrzebuje kierowców z tego typu certyfikatami.