Nieodpowiednia wentylacja pomieszczeń lub wręcz jej brak powoduje, iż w powietrzu znajduje się nadmiar zanieczyszczeń. W zużytym powietrzu gromadzi się nie tylko dwutlenek węgla, ale także szkodliwe produkty parowania tworzyw sztucznych, lakierów czy materiałów budowlanych.

Niedostateczna wentylacja przekłada się też na nadmiar wilgoci, który niszczy budynek, gdy na ścianach powstaje grzyb i pleśń. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji to nie tylko zdrowie, to także odczuwanie przyjemności z oddychania zawsze świeżym powietrzem. Wentylatory wyciągowe wentylacji punktowej zainstalowane w łazience, ale działające w sposób ciągły, reprezentują system wentylacji wyciągowej w najprostszej formie. Jednym z problemów związanych z systemami wentylacji wyciągowej jest to, że mogą one wciągać zanieczyszczenia wraz ze świeżym powietrzem do domu. Systemy wentylacji wyciągowej mogą również przyczynić się do wyższych kosztów ogrzewania i chłodzenia w porównaniu z systemami wentylacji z odzyskiem energii, ponieważ systemy wentylacji nie hartują ani nie usuwają wilgoci z powietrza uzupełniającego, zanim wejdzie ono do domu. Systemy wentylacji nawiewnej działają poprzez zwiększanie ciśnienia w budynku. Używają wentylatora, aby wtłaczać powietrze zewnętrzne do budynku, podczas gdy powietrze wycieka z budynku przez otwory w obudowie i wentylatory zasięgu oraz umyślne otwory wentylacyjne.

Podobnie jak w przypadku systemów wentylacji wyciągowej, systemy wentylacji nawiewnej są stosunkowo proste i niedrogie w instalacji.

Typowy system ma system wentylatorów i kanałów, który wprowadza świeże powietrze zwykle do jednego, ale najlepiej do kilku pomieszczeń, których używają mieszkańcy lub pracownicy. System ten może obejmować regulowane otwory okienne lub ścienne w innych pokojach. Systemy wentylacji systemair umożliwiają lepszą kontrolę powietrza, które dostaje się do pomieszczenia, niż systemy wentylacji wywiewnej. Pod ciśnieniem w domu systemy te zapobiegają przedostawania się zanieczyszczeń z zewnątrz i cofaniu się gazów spalinowych z kominków. Pozwalają również na filtrowanie powietrza wprowadzanego w celu usunięcia pyłków i kurzu lub osuszenia.