Znaczenie wczesnej edukacji dzieci dla ich przyszłej nauki jest powszechnie znane od dłuższego czasu.

Znane są również potencjalne dysproporcje w nauce między uczniami, którzy czerpali korzyści z wczesnej edukacji w przedszkolu, a tymi, którzy do przedszkola nie uczęszczali. Obecnie wielu rodziców poszukuje najlepszych możliwości edukacyjnych dla swoich dzieci wybierając przedszkola prywatne. Inwestycja we wczesną edukację poprawia nie tylko zdolności poznawcze dziecka, ale także ważne cechy behawioralne, takie jak towarzyskość, motywacja i pozytywna samoocena.

Dlaczego warto zapisać malucha do przedszkola

Przedszkole to świetny początek nauczania dzieci

Większość z najbardziej krytycznych procesów rozwoju mózgu u dzieci ma miejsce jeszcze przed pójściem do przedszkola. Rozmowy z rodzicami i poznawanie nowego słownictwa bezpośrednio wiąże się z ilorazem inteligencji i wynikami w nauce w późniejszym życiu. Jeśli dziecko nie jest wspierane w swoich wysiłkach i nie uczęszcza do przedszkola, może mieć deficyt poznawania słów i gorzej radzić sobie w późniejszej edukacji i życiu. Nauczyciele wczesnego nauczania mają możliwość opierania się na tym, co już wiedzą dzieci w wieku trzech lat, wprowadzając i wzmacniając nowe słowa oprócz już istniejących zainteresowań i możliwości malucha.

Przedszkole jest zatem kluczowym elementem w przygotowaniu dzieci do odniesienia sukcesu w szkole i w latach późniejszych. Wczesna edukacja dzieci jest ważna, ponieważ bezpośrednio odnosi się do umiejętności dziecka, również tych przed nauką czytania, pisania i liczenia. Wpływa również na gotowość szkolną i inne umiejętności, które okazują się niezbędne do kształcenia silnej i zdolnej siły roboczej, która może przyczynić się do pomyślnego rozwoju gospodarki w przyszłości.

Wiele z dysproporcji pomiędzy posiadaną wiedzą i łatwością uczenia się wśród uczniów szkół wynika z problemów w dostępie do dobrych przedszkoli, takich jak przedszkole szamotuły. Łatwo również zauważyć, że wysokiej jakości i przystępna opieka nad dziećmi w przedszkolu ułatwia rodzicom z małymi dziećmi powrót do pracy.