Obecnie wielu przedsiębiorców ma różne pomysły na biznes.

W wielu przypadkach działalność taka wiąże się z eksportowaniem towarów do partnerów i klientów z krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Ostatnio popularność takich działań znacznie wzrosła ze względu na fakt wystąpienia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Okazuje się, że przeprowadzanie transakcji z podmiotami spoza Unii jest jak najbardziej możliwe. Konieczne jest jednak spełnienie pewnych podstawowych warunków. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat.

Eksport towarów poza Unię Europejską – podstawowe informacje

Co warto wiedzieć o eksportowaniu towarów poza granice UE?

Każdy przedsiębiorca, który chce sprzedawać towary do państw, które nie należą do Unii Europejskiej, w tym również do Wielkiej Brytanii, powinien zarejestrować własną działalność w PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) oraz uzyskać specjalny numer ewidencyjny EORI. Dzięki temu możliwe będzie zgłaszanie towarów do zwykłej procedury celnej, procedury specjalnej w celu nadania przeznaczenia celnego lub procedury wywozu.

Towary można przewozić poza Unię Europejską w ramach różnych procedur. Przykładem może być nie tylko import, ale również czasowy wywóz towarów, na przykład na różnego rodzaju targi i pokazy. Oznacza to, że planowane jest ich przywiezienie z powrotem do kraju. W takim przypadku mamy do czynienia z tak zwaną procedurą odprawy czasowej. Możliwy jest też tymczasowy wywóz w ramach naprawy i uszlachetniania. W przypadku bezpowrotnego wywozu, czyli eksportu, konieczne jest skorzystanie z procedury wywozu.

Zgłoszenie celne towarów w ramach procedury wywozu obejmuje konieczność dostarczenia dokumentów, takich jak pozwolenia i zezwolenia, list przewozowy, faktura, dokumenty potrzebne do wykorzystania odpowiednich preferencji taryfowych (np. certyfikat potwierdzający pochodzenie towaru). Wiele informacji na ten temat można znaleźć w Internecie, na przykład na stronie https://daumanlogistics.pl/handel-zagraniczny-eksport-towarow/. Poza tym w Polsce działają różne agencje celne udzielające fachowego wsparcia w sprawach celnych.