Problemem wielu firm mogą być opóźnienia w spłacie należności przez kontrahentów.

Czasem nasi klienci nie płacą w terminie, może to doprowadzić do przestojów finansowych, problemów w naszej firmie. Dlatego też należy pamiętać, iż w przypadku kiedy widzimy, że nie wszystkie faktury zostały opłacone w terminie, powinniśmy skontaktować się z klientem. Czasem możemy sprawę bardzo szybko wyjaśnić. Powody opóźnień mogą być bardzo błahe, może być to związane przykładowo z awarią w banku, wpisaniem nieprawidłowego numeru konta, przelaniem na niewłaściwe konto należności. Dlatego też powinniśmy na początku próbować polubownie załatwić sprawę, jeżeli jednak nie możemy skontaktować się z kontrahentem, wówczas możemy podjąć inne kroki. Przykładem może być wezwanie do zapłaty, czyli oficjalny dokument, w którym określamy jakich dokumentów czyli faktur lub rachunków dotyczy pismo, będziemy mogli także opisać kroki, które możemy podjąć w przypadku nieuregulowania należności. Jak przygotować dokument przypominający o zaległych należnościach?

Oczywiście powinniśmy w piśmie uwzględnić dane naszego kontrahenta, datę wystawienia faktury czy rachunku, także nasze dane, oraz numer konta, na które powinny zostać wypłacone pieniądze.

Oczywiście podajemy także termin zapłaty, może być to z góry określona data, lub też okres od dostarczenia dokumentu, dlatego też musimy się upewnić, iż kontrahent zapoznał się z dokumentem, dlatego też wysyłamy list z potwierdzeniem odbioru. Dobrym pomysłem może okazać się także wizyta osobista, pozostawianie dokumentu przedsiębiorcy lub też w sekretariacie za potwierdzeniem. Oczywiście należy pamiętać, że możemy także windykować firmy zagraniczne, działa to na podobnej zasadzie jak windykacja w kraju, również możemy wysłać dokument, lub też skontaktować się w inny sposób. Obecnie znajdziemy wiele firm, które wiedzą w jaki sposób ma zostać wykonana skuteczna windykacja zagraniczna. Wiedzą w jakiej formie wysłać ponaglenie czy też przypomnienie, znają też prawo, jakie obowiązuje w danym kraju, i na jakie trzeba się powołać w przypadku uzasadnienia, lub też pewnych wątpliwości co do uznania należności.